Formularze

WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

Wniosek – PDF, DOC

Załącznik nr 1 – PDF, DOC

Załącznik nr 2 – PDF, DOC

Załącznik nr 3 – PDF, DOC

Informacja miesięczna

Rozliczenie dotacji

Wniosek o udzielenie dotacji

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

Wniosek o zmianę wpisu w ewidencji niepublicznych szkół

Wniosek o udzielenie dotacji szkoły

Informacja o faktycznej liczbie uczniów

Rozliczenie przekazanej dotacji

Rozliczenie wykorzystania dotacji


Autor:


Data ostatniej zmiany: