Publiczne przedszkola

Gminne Przedszkole w Wólce Kosowskiej
dyr. Małgorzata Kucińska
V-ce dyr. Anna Makowska

ul. J. Bandurskiego ps. ,,Norwid” 1
05-552 Wólka Kosowska

Tel. 22 756-13-68

sekretariat@wolka.edu.pl
https://wolka.edu.pl/

Gminne Przedszkole w Zamieniu
Dyr. Grażyna Gawrońska

ul. Błędna 32
05-500 Piaseczno

Tel. 22 435 63 58
Tel. 22 215 84 21
Fax 22 435 63 59

zamienie@gpwz.edu.pl

Oddziały Przedszkolne w Zgorzale
V-ce dyr. Dorota Charzewska

Ul. Cyraneczki 8
05-500 Zgorzała

Tel: 227579224

zgorzała@gpwz.edu.pl
www.gpwz.edu.pl

Gminne Przedszkole w Jastrzębcu
dyr. Edyta Dąbrowska

ul. Łąkowa 13
05-552 Jastrzębiec

Tel. 22 756 15 82

dyrektor@pj13.eu

Gminne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Mysiadle
Dyr. Anna Seremak

ul. Osiedlowa 4
05-515 Mysiadło

Tel. 517 665 037
Tel. 517 665 840

www.przedszkolewmysiadle.pl
witamy@gpwm.edu.pl

Gminne Przedszkole w Lesznowoli
ul. Szkolna 6
05-506 Lesznowola

Tel. 517 878 460

www.zsplesznowola.pl
przedszkole@zsplesznowol.pl

PUBLICZNE PRZEDSZKOLA NIEPROWADZONE PRZEZ GMINĘ LESZNOWOLA

Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Truskawkowo”

Nowa Wola
ul. Postępu 86
05-500 Nowa Wola

Kom. 601 220 026

www.truskawkowo.edu.pl
biuro@truskawkowo.edu.pl


Autor:


Data ostatniej zmiany: