Zamówienia Publiczne

PRZETARG: TRANSPORT UCZNIÓW ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PLACÓWEK OŚWIATY ORAZ ZAPEWNIENIE OPIEKI PODCZAS PRZEWOZU W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

LINK DO PRZETARGU


PRZETARG: TRANSPORT UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MROKOWIE ORAZ ZAPEWNIENIE OPIEKI PODCZAS PRZEWOZU W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 (rozszerzenie o dodatkowe trasy)

LINK DO PRZETARGU


PRZETARG: TRANSPORT UCZNIÓW ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PLACÓWEK OŚWIATY ORAZ ZAPEWNIENIE OPIEKI PODCZAS PRZEWOZU W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

LINK DO PRZETARGU


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – TRANSPORT UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MROKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – 16.09.2022

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – 02.09.2022

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIAOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SWZ

Załącznik do SWZ

Załącznik 4A do SWZ


Autor:


Data ostatniej zmiany: